Παραγωγή μοσχεύματος από τον ασθενή, PRF

Σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις στο στόμα ή ακόμη και σε απλές εξαγωγές, χρειαζόμαστε την γρήγορη επούλωση της περιοχής και την πλήρη αποκατάστασή της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εν μέρει με πολλά ξένα συνθετικά υλικά, αλλά στο 100% κερδίζεται μόνο με την τοποθέτηση στην περιοχή των στοιχείων του αίματος από τον ίδιο τον ασθενή.

Η μέθοδος της απομόνωσης των αιμοπεταλίων και των αυξητικών παραγόντων που αυτά απελευθερώνουν σε κάθε τραυματισμένη περιοχή στο σώμα μας, είναι η πλέον αποτελεσματική και ικανή να μας χαρίσει ταχύτατη επούλωση και εξαιρετική ποιότητα ιστών μετεγχειρητικά{plasma rich fibrin}
Γιατί να επιλέξετε την μέθοδο P.R.F :

  • Άριστη και γρήγορη επούλωση των ούλων
  • Άριστη επούλωση του οστού της περιοχής (εμφυτεύματα, εξαγωγές)
  • Άριστη επούλωση του οστού της περιοχής (εμφυτεύματα, εξαγωγές)