Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων

Αρχική κλινική – ακτινογραφική εξέταση και ανάλυση των δεδομένων στον Η.Υ.

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, συλλέγουμε τα δεδομένα του περιστατικού μας και αναλύουμε τις υπάρχουσες ανατομικές συνθήκες. Σ’ αυτό, πολύ σημαντικό ρόλο έχει η ακτινογραφική εξέταση με την τεχνολογία της τομογραφίας κωνικής δέσμης, με την οποία βλέπουμε σε 3D απεικόνιση τις γνάθους του ασθενούς. Ταυτόχρονα γίνεται μια αρχική εκτίμηση των προσδοκιών του ασθενούς μας, ο οποίος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μπορεί να συμμετέχει στην «κατάστρωση» του σχεδίου θεραπείας.

Ηλεκτρονική διαμόρφωση των ιδανικών δοντιών για τον συγκεκριμένο ασθενή μας

Ακολουθεί η επιλογή των κατάλληλων δοντιών σε σχήμα και μέγεθος, έτσι ώστε ο μελλοντικός φραγμός, άρα και το τελικό αποτέλεσμα να είναι το ιδανικό για τον ασθενή μας. Αυτό το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί από εδώ εξαρτάται η συνέχεια ολόκληρης της θεραπείας.

Eπιλογή των κατάλληλων εμφυτευμάτων που θα στηρίξουν τα δόντια που επιλέξαμε

Το επόμενο στάδιο στην διαδικασία αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων εμφυτευμάτων για την συγκεκριμένη περίπτωση. Τα εμφυτεύματα επιλέγονται έτσι ώστε η τελική τους θέση στο στόμα του ασθενούς, να είναι ακριβώς κάτω από τα δόντια που έχουμε διαμορφώσει προηγουμένως, χωρίς την παραμικρή παρέκκλιση.

Επιπλέον, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η ανατομία της περιοχής έτσι ώστε τα εμφυτεύματα να έχουν την ιδανική απόσταση από τα γειτονικά δόντια. Το λογισμικό που διαθέτουμε, καλύπτει μια τεράστια ποικιλία εμφυτευμάτων, από διάφορες εταιρείες,.

Κατασκευή του χειρουργικού νάρθηκα και τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην επιλεγόμενη θέση

Έχοντας την τελική έγκριση από τον ασθενή μας για το σύνολο του σχεδίου θεραπείας, ακολουθεί το πρακτικό στάδιο της διαδικασίας, με την κατασκευή του χειρουργικού νάρθηκα, μέσα από τον οποίο θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα στις επιλεγόμενες θέσεις. Θυμίζουμε ότι όλα αυτά γίνονται με βάση την ιδανική θέση των τελικών δοντιών του ασθενούς. Στη συνέχεια, ακολουθεί το κλινικό στάδιο της τεχνικής, με τον ασθενή στο ιατρείο για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Η διαδικασία της τοποθέτησης πλέον έχει γίνει πλήρως προβλέψιμη, γρήγορη και ανώδυνη, χωρίς περιττές τομές και άσκοπο πρήξιμο για τον ασθενή μας. Αυτό ίσως αποτελεί και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής.

Επιλογή των κατάλληλων κολοβωμάτων (εξαρτημάτων) για τα εμφυτεύματα και κατασκευή των δοντιών του ασθενούς μας

Εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα με βάση αυτή την τεχνική, μπορούμε να σχεδιάσουμε ηλεκτρονικά τα κολοβώματα – στηρίγματα των εμφυτευμάτων, τα οποία θα αναδύονται με τον πλέον ιδεατό τρόπο από τα ούλα και θα αποδίδουν την τέλεια αισθητική της περιοχής. Στο τελικό στάδιο, κατασκευάζονται τα δόντια του ασθενούς μας, με βάση το αρχικό στάδιο της μελέτης.

Τα δόντια αυτά είναι ιδανικά σε χρώμα, σχήμα, μέγεθος, γεγονός που χαροποιεί ιδιαίτερα τον ασθενή και τον κάνει να χαίρεται για την αρχική του επιλογή!