Οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη κινητών οδοντοστοιχιών.

Όσοι φορούν μια κινητή οδοντοστοιχία υποφέρουν συνήθως από αντικειμενικές δυσκολίες στη μάσηση και στην ομιλία, καθώς και από πόνο και ταλαιπωρία εξαιτίας της χαλαρής ή κακής εφαρμογής τους .Οι περισσότεροι ασθενείς που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, και έχουν παραμείνει χωρίς τα δικά τους φυσικά δόντια για πολλά χρόνια, έχουν υποστεί απώλεια (απορρόφηση) του οστού των γνάθων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία της οδοντοστοιχίας. Προβλήματα όπως η έντονη κινητικότητα της οδοντοστοιχίας και η πρόκληση πόνου σε διάφορα ευαίσθητα σημεία του στόματος των ασθενών είναι πολύ συνηθισμένα. Αυτά ισχύουν ιδιαίτερα για την κάτω γνάθο.

Σήμερα θεωρείται απαραίτητο να υπάρχουν τουλάχιστον δυο οδοντικά εμφυτεύματα τοποθετημένα στη γνάθο για να υποστηρίξουν την κάτω οδοντοστοιχία και τέσσερα εμφυτεύματα για τη στήριξη της άνω οδοντοστοιχίας. Αυτού του είδους οι θεραπευτικές λύσεις ονομάζονται οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων (επένθετες οδοντοστοιχίες). Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται στη γνάθο με μία απλή επέμβαση και στη συνέχεια ειδικοί σύνδεσμοι τοποθετούνται μεταξύ εμφυτευμάτων και οδοντοστοιχίας, έτσι ώστε η τελευταία να εφαρμόζει σταθερά πάνω στους συνδέσμους, περιορίζοντας στο ελάχιστο την κινητικότητά της, τόσο κατά την ομιλία όσο και κατά τη μάσηση του ασθενούς. Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη αίσθηση ασφάλειας του ασθενούς, ο οποίος πια μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα και να αφαιρεί την οδοντοστοιχία όποτε ο ίδιος το επιθυμεί (και φυσικά για τον καθαρισμό της).