Όψεις Πορσελάνης

Οι όψεις πορσελάνης είναι μια υψηλού επιπέδου τεχνική που μπορεί να αλλάξει ριζικά το χαμόγελο. Αποτελούνται από πολύ λεπτές ”φλούδες” οδοντιατρικής πορσελάνης στο χρώμα του δοντιού, οι οποίες  προσκολλώνται στην πρόσθια (εμφανή) επιφάνεια των δοντιών με σκοπό:

  • Να καλύψουν χρωματικές αλλοιώσεις στην επιφάνεια των δοντιών.
  • Να αποκαταστήσουν δόντια που είναι σπασμένα ή φθαρμένα.
  • Να καλύψουν κενά μεταξύ δοντιών.
  • Να φέρουν αρμονία και ισορροπία στο χαμόγελο, ειδικά σε περιπτώσεις που τα δόντια δεν βρίσκονται στη σωστή τους θέση.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απολύτως φυσικό καθώς λόγω της διαφάνειας της, η πορσελάνη παίρνει χρώμα και από το φυσικό δόντι, με το οποίο ουσιαστικά γίνεται “ένα”.

Οι όψεις πορσελάνης είναι μια πιο συντηρητική εναλλακτική λύση σε σχεση με τις προσθετικές στεφάνες (θήκες),. Η φθορά που υφίστανται τα δόντια προκειμένου να δεχτούν τις όψεις είναι πολύ μικρή.